Markplattan är enkel att montera i plattsättningar, stenläggningar eller asfalt. För närmare information, se läggskiss samt bildspel nedan.

När bevattningssäsongen är över demonteras Svanen, själva vattenposten, enligt följande: Lossa de tre kupolmuttrarna och lyft upp Svanen för att lossa vattenslangen. Därefter skruvas vattenslangen fast på vintertäcklocket som i sin tur skruvas fast med kupolmuttrarna på markplattan.

Genom att vintertäcklocket har ett evakueringshål där slangen sitter fast på undersidan kan man centralblåsa vattensystemet med tryckluft.  Samtidigt som systemet blåses med tryckluft bör man – om markplattan är försedd med snabbkopplingsuttag – skruva i öppnaren i snabbkopplingsuttaget och öppna kulventilen så blir hela slangpaketet tömt och vinterklart.

drift-och skötselinstruktion

Läggskiss (pdf).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...